tvoria vlastné ťahače Volvo s priemerným vekom 7 rokov a rovnako vlastné plachtové návesy značky Schmitz, Schwarzmüller a Krone o objeme 90 a 100m3 , kapacite 34 Europaliet a tandemové súpravy o objeme 115 m3 a kapacite 38 Europaliet. Správny technický stav vozidiel zabezpečuje v plnom rozsahu autorizovaný servis.Všetky vozidlá sú vybavené mobilným  telefonickým spojením a satelitným monitorovacím zariadením s možnosťou okamžitého zistenia polohy vozidla.