Preprava projektu

Organizácia pohybu zložitého vybavenia, ktorá si vyžaduje jednorazový príchod do cieľa.