Nadrozmerná preprava

Preprava tovaru nad tieto rozmery: dĺžka nad 16 m, výška nad 4 m, šírka nad 2,55 m