Celková preprava

Preprava tovaru nepresahujúcich rozmery: dĺžka 16 m, výška 4 ma šírka 2,55 m