Poslaním našej spoločnosti,

je zaistiť zákazníkom prepravu a logistické činnosti tak, aby sa sami mohli viac zamerať na dôležité podnikateľské činnosti s cieľom zvýšenia efektivity a konkurencieschopnosti.